0

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МДБ ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ КОИ ПОРАДИ МЕРКИТЕ ЗА COVID-19 ИМААТ ПРЕТРПЕНО ШТЕТА ВО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ

Согласно Уредбата со законска сила за примена на законот за данок на добивка во време на вонредна состојба, на Владата на Република Северна Македонија објавена во Службен весник на РСМ, бр.79 од 26.03.2020 година, обврзниците...

0

Реакција на Исос по повод објава на социјална платформа ФБ

Со реакција се огласи и ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ (ИСОС) и истата се однесува на објавата на Г-ѓа Биљана Муратовска, Генерален секретар на Асоцијацијата на здруженијата на работодавачите на превозните трговски друштва на РМ на...

0

Секоја фирма може да издава фактури во електронска форма (pdf), без разлика дали се потпишани со дигитален сертификат или не, до своите клиенти

Со донесена уредба од страна на Владата на Република Северна Македонија, а во насока на превенција од Ковид-19, се овозможува секоја фирма да издава фактури во електронска форма (pdf),  без разлика дали се потпишани...

0

Стартува ослободувањето на аконтации за данок на добивка и данокот на личен доход за доход остварен од вршење на самостојна дејност

Даночните обврзници кои остваруваат доход од самостојна дејност и обврзниците на данокот на добивка можат да бидат ослободени од плаќање аконтации, со цел задржување поголема ликвидност и премостување на првите ефекти од кризата предизвикана...

0

Управата за јавни приходи упатува апел за поднесување на барања преку системот на е-даноци

СЕ ПРОДОЛЖУВА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ НА СТРАНКИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ОД 08.00 – 14.00 ЧАСОТ Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници дека од петок 27.03.2020 година го продолжува работното...

0

ОБУКИ ЗА НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДЛД-ДБ” И “Б” ЗА 2019 ГОДИНА

Управата за јавни приходи Ве известува дека обуката за „Начинот на поднесување на обрасците “ДЛД -ДБ” и “Б” преку e-pdd.ujp.gov.mk, за обврзниците од Скопје и Тетово ќе се одржи на ден 28.02.2020 година во Царинската управа...

0

ЦРМ-Известување за обврзниците за поднесување на годишни сметки 2019 година

Известување за обврзниците за поднесување на годишни сметки Почитувани, Се известуваат сите обврзници за поднесување на годишни сметки, дека Централниот регистар на Република Северна Македонија ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи...

0

ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДЛД-ДБ” И “Б” ЗА 2019 ГОДИНА

ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДЛД-ДБ” И “Б” ЗА  2019 ГОДИНА Управата за јавни приходи Ве известува дека обрасците “ДЛД -ДБ” и “Б” за 2019 година задолжително се поднесуваат по електронски пат преку e-pdd.ujp.gov.mk најдоцна до 15 март 2020 година....

0

Потврдување на годишна даночна пријава за остварени приходи во 2018 година

Оваа брошура треба да ве упати како да се регистрирате на системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk заради потврдување или коригирање на пополнетата годишна даночна пријава изготвена од страна на Управата за јавни приходи, за приходите...

0

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Со цел намалување на фискалната евазија, со измените и дополнувањата на Законот за регистрирање на готовинските плаќања се пропишува законска обврска за приложување на фискална сметка кон сметката којашто се сторнира. Ваквата обврска иако...