Дали ваквите обиди на ИСОС,ќе спречат нелојална конкуренција пред потпишување на завршни сметки за 2018 година?!?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *