Author: Dragan Radeski

0

ОДЛУКА ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА УГОСТИТЕЛИТЕ ДО 18ЧАСОТ,МОЖНОСТ ЗА ШАЛТЕРСКО РАБОТЕЊЕ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 28 став (8) и член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08,...

0

ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ СО НИЗОК ДОХОД, КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА, КОРИСНИЦИ НА ПРАВО НА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ НА СТАРИ ЛИЦА, МЛАДИ ЛИЦА, САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ, ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, УМЕТНИЦИ И ДРУГИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО КУЛТУРАТА, ФИЛМСКИ РАБОТНИЦИ И ЕСТРАДНИ УМЕТНИЦИ

(1) Со овој закон се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица на...

0

ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

-Трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци и -Правните лица резиденти на Република Северна Македонија кои водат сметководство и подготвуваат годишни сметки согласно со Законот за трговските друштва,МОЖАТ да се определат да пресметуваат и...

0

ПОСЛЕДЕН ДЕН ЗА АПЛИЦИРАЊЕ-АКТИВНИ МЕРКИ ОД АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

30.11.2020 е последен ден за аплицирање за Мерките ПРЕТПРИЕМНИШТВО – САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ и СУБВЕНЦИИ – KРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ Доколку сакате да ги видите кликнете на следниов линк   Извор-Агенција за вработување

0

РОК ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ДАНОЧНИ ПЕРИОДИ ОКТОМВРИ 2020 – НОЕМВРИ 2021

Се известуваат даночните обврзници и сметководители дека рокот за плаќање на обврските по основ на данок на додадена вредност пресметан и пријавен во ДДВ 04 пријави за даночни периоди од Октомври 2020 до Ноември...

0

Продолжен рокот за аплцирање за грантови за туристичките агенции, ресторани за свадба, игротеки и ноќни клубови

Министерството за економија донесе одлука за една недела да го продолжи рокот за аплицирање за јавните повици за грантови за туристичките агенции, игротеките, рестораните за свадби, ноќните клубови, туристичките водичи како и за поврат...

0

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГРАНТОВИ ЗА РЕСТОРАНИ ЗА СВАДБИ,ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ,ИГРОТЕКИ

За Грантови за Ресторани за свадби кликнете овде За Грантови за лиценцирани Туристички агенции кликнете овде За Грантови за Игротеки кликнете овде   Извор-Министерство за Економија

0

СПИСОК НА КОНТАКТИ ОД УЈП ПОВРЗАНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Владата на Република Северна Македонија во рамките на четвртиот сет економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД-19 го усвои пакетот мерки кој, меѓу другото, предвидува директна финансиска поддршка на приватниот сектор...

0

4 Пакет мерки за поддршка на стопанството

Четвртиот пакет мерки е директна помош за економската и социјалната сигурност на нашите сограѓани, како и за поттик на приватната потрошувачка како стимулатор на општествениот раст. (1) Како прва од пакетот четири, ја издвојувам...

0

ОБУКИ ЗА НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДЛД-ДБ” И “Б” ЗА 2019 ГОДИНА

Управата за јавни приходи Ве известува дека обуката за „Начинот на поднесување на обрасците “ДЛД -ДБ” и “Б” преку e-pdd.ujp.gov.mk, за обврзниците од Скопје и Тетово ќе се одржи на ден 28.02.2020 година во Царинската управа...